Välj en sida

EXPOCEED

Vi ställer upp när ni ställer ut!

Vi dokumenterar 

Vår undersökning visar att man som utställare träffar och kommunicerar med mindre än 10 % av de personer som besöker en mässa/event. Det varierar givetvis beroende på mässans inriktning och karaktär, men slutsatsen är att man på lång väg inte når ut till alla, med sitt budskap, information eller erbjudande.
Vi vill hjälpa er att nå ut till alla företag, organisationer era andra befintliga och presumtiva målgrupper med ert budskap

Vårt flöde

.
 Ni investerar tid och resurser på att få fram och visa upp ert budskap till er utställning och ert deltagande. Låt det inte stanna där! Skapa en förlängning av er medverkan genom att dokumentera era dagar och ert innehåll i en redaktionell tidning eller annat informationsmaterial. 
 
Våra journalister, fotografer besöker er på mässan/event och skapar ert egna innehåll under era utställningsdagar. Vi dokumenterar allt som ni vill lyfta upp och få fram i en egen tidning. 
Med er egen tidning kan ni kan ni dokumentera dagarna till personer, företag, organisationer som inte kunde komma. Ge en återblick och en påminnelse av mässan till alla närvarande besökare eller använda materialet i informationssyfte och nå ut med nyheter, budskap, innehåll från mässan. 
 
Så här går det till
  • Tillsammans går vi igenom upplägget i er tidning. Vi bestämmer ett preliminärt innehåll av er tidning.  Vad är viktigt att vi skriver om, vilka ska vi intervjua, etc. 
  • Vår journalist och fotograf besöker er utställning. De fotograferar, intervjuar och skriver om er utställning och er organisation/företag
  • Tre-fyra dagar efter mässan får ni en korrekturtidning på vårt arbete, ni går igenom materialet och vi väntar på ert slutgodkännande.
  • Vi layouter klart er tidning och skickar den som en bläddbar webbtidning eller (trycker upp X antal exemplar )som ni vill ha. 
  • Ni ansvarar för att sprida er tidning.

.